KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Prelegenci 2015

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naukowiec specjalizujący się w tematyce ukraińskiej; stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej; redaktor naczelny wydawanego w Pradze miesięcznika UkraińskijŻurnał. Od grudnia 2013 r. relacjonuje wydarzenia na Ukrainie dla: TVP Info, Polsat News, TVN24, Radio Tok.fm, Polskie Radio, rozgłośni regionalnych. Od kwietnia 2014 r. jest korespondentem Gazety Wyborczej na Ukrainie. Był na Majdanie, na Krymie i od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy. W konkursie Grand Press, został wybrany Dziennikarzem Roku 2014.
Organizator międzynarodowych konferencji naukowych: "Wielokulturowość, dialog i spójnośc: ukraińskie realii", "Wartości post-radzieckich i europejskich społeczeństw: dialog ponad granicami", "Język miejsca i kultury dialogu", Forum Miast Międzykulturowych "Międzykulturowy Melitopol jedne miasto z Ukrainy" (2.014) "Przegląd koncepcji miast międzykulturowych w kontekście współczesnym ukraińskim" (2015).
Członek "Melitopol - Europejske międzykulturowe miasto" realizacja wsparcia socjologicznego zidentyfikować potencjalne zarządzanie różnorodnością etniczną i kulturową i międzykulturowym lokalnym podejściem do niej, w badaniu stosunków etniczno-kulturowych i relacji międzyreligijne w regionach wieloetnicznych, członek grupy roboczej "Tworzenie korzystnych warunków dla życia" w rozwoju "Strategia Rozwoju Melitopola w 2020 roku"; członek grupy roboczej na mapie kulturalnej miasta: "Melitopol – kulturalne miasto" w rozwoju ukraińskiej sieci kultury; koordynator naukowy projektu dla rozwoju strategii międzykulturowej miasta Melitopol "międzykulturowego planu integracji dla Melitipolia 2015-2020.
Ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. W 1997 r. rozpoczął pracę w MZS Ukrainy. Pracował w Kijowie, jak też w Ambasadach Ukrainy w Turcji i Polsce. Od 2010 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jako członek ukraińskiej delegacji uczestniczył w negocjacjach nad umową stowarzyszeniową Ukrainy z UE. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy stowarzyszeniowej, dialog nt. ruchu bezwizowego, handlu, współpracy ekonomicznej i sektorowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.
Proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, wykładowca KUL, członek: Komisji Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, sekretariatu Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego, zarządu Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, Rady Programowej Muzeum Wsi Lubelskiej, sekretariatu Kapituły im. bł. Emiliana Kowcza, zarządu Komitetu Ratowania Kościoła św. Mikołaja w Wyżnianach.
Zainicjował i sukcesywnie realizuje transgraniczne projekty wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej pod nazwą: „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” oraz koncerty-festiwale „Granica-Kordon”.
Działalność ks. dr Batrucha skupia się w kilku obszarach: dialog z przeszłością, dialog międzyreligijny, dialog społeczny, dialog kultur, dialog tradycji, dialog międzypokoleniowy oraz dialog poznawczo-analityczny.
Agnieszka Bryc, dr
adiunkt na Wydziale Politologii i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini Rady Ośrodka Studiów Wschodnich, redaktor naczelna The Copernicus Journal of Political Science, kieruje Sekcją Stosunków Międzynarodowych PTNP. Autorka licznych artykułów i książek w tematyce wschodniej: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Toruń 2004); Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry? (Warszawa 2008, 2009); Izrael 2020: skazany na potęgę? (Warszawa 2014).
Prezes Lwowskiej pozarządowej organizacji "Centrum Studiów Samorządu lokalnego", Doktór nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Publicznej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy . Doradca głównego Departamentu gospodarki i polityki przemysłowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, członek Rady Naukowo-technicznej z Energoefektywności LOAP. Ekspert / konsultant z efektywności energetycznej w obwodzie Lwowskim i Zakarpackim projektu UE / UNDP CBA-2 w latach 2012-2013. Twórca i współautor książek „Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi: aspekty prawne, organizacyjne, ekonomiczne i finansowe” (2 tomy) i „Termomodernizacja budynków mieszkalnych: aspekty organizacyjne, prawne, społeczne, finansowe i techniczne”
Naczelny edytor JNews.am siecioych zasobów dla profesjonalistów medialnych, nauczyciel dziennikarstwa w Yerevan State Linguistic University im. V.Brusov. Deheryan ma 10 letnie doświadczenie w dziennikarstwie praktycznym oraz 5 letnie doświadczenie w nauczaniu dziennikarstwa. Przez trzy lata Deheryan zarządzał sprawami specjalnymi w ArmeniaNow.com tygodniku online od 2005 roku. Zagadnienia te obejmowały sprawy Środowiskowe w Armenii, Kobiet w Polityce, Turystykę i Wybory. Od 2007 był prezesem organizacji pozarządowej "Dziennikarze dla Przyszłości", organizował różne wydarzenia dla dziennikarzy i studentów dziennikarstwa Armeńskich uniwersytetów. W czerwcu 2009 roku był inicjatorem programów Studenckie Oko, Galeria Fotografii oraz Medialnych Kolumn Ogłoszeniowych w JNews.am, dla młodych dziennikarzy i studentów, aby pomóc im uzyskać profesjonalne możliwości i użyć ich umiejętności w praktyce.
Autor ponad 180 publikacji naukowych i podręczników z zakresu tematyki historii Ukrainy w XX wieku, stosunki międzynarodowe i badania poszczególnych krajów, w tym monografie: „Głód na Ukrainie w latach 1932-1933: Przyczyny i skutki” ( 2003 r., współautor), „Elity w partiach komunistycznych w ZSRR w latach 1920-1930: analiza historyczna i społeczna”(2004r.), „Top biurokracja: rządzące elity w sowieckiej Ukrainie (1917-1938)” – (2004), „Pozycja państw post-sowieckich w polityce światowej” (2010), „Ukraina w międzynarodowych procesach integracyjnych: monografia zbiorowa (2015, we współautorstwie); podręczniki: „Studium państw Commonwealthu: wykłady” (2006), „Administracja demokratyczna i kultura pokoju: Podręcznik” (2006, współautor), „Studium państw Commonwealthu: Seminarium” (2007), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu i państwa Bałtyckie: Seminarium” (2008), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu, Europy i Północnej Ameryki” (2009, współautorstwo); „Problem narodowego i globalnego bezpieczeństwa państw Commonwealthu” (2009), „Interesy geopolityczne i polityka zagraniczna pozycji państw post-sowieckich” (2011), „Badania poszczególnych państw: Przewodnik” (2014, współautorstwo), i inne.
Historyczka kulturalna i kuratorka teatru, pracownik naukowym w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie na Ukrainie. Jest także kuratorem programu dla projektów teatralnych, w tym festiwalu dramaturgii współczesnej Drama.UA i pierwszej fazie nowoczesny dramat Drama.UA we Lwowie.
Od 2005 roku urzędnik Komisji Europejskiej: w latach 2005-2008 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, w latach 2008-2015 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Niemczech. Przed objęciem funkcji urzędnika w Komisji Europejskiej, dziennikarz w Polskim Radiu oraz korespondent Financial Times Deutschland w Polsce i Gazety Wyborczej na Węgrzech. Liczne publikacje w prasie polskiej i niemieckiej. Autorka badań dla Instytutu Spraw Publicznych na temat przygotowania polskiej administracji do wykorzystania funduszy strukturalnych oraz stosunków polsko-niemieckich. Obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim na temat "Polsko-niemieckie pogranicze w procesie integracji europejskiej" (2008).
Ukończył studia nauk politycznych, prawa międzynarodowego i historii Europy Wschodniej na uniwersytetach w Ratyzbonie i Monachium. Pracownik naukowy w zespole badawczym Europa w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Moguncji. Pracował na Wydziale Politycznym w Ambasadzie w Moskwie; Kennedy School of Government, Harvard University (MPA); Departament ds. Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Wydział Planowania, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; kierownik Wydziału Prasowego i zastępca kierownika Wydziału Politycznego w Ambasadzie w Pekinie; zastępca kierownika Wydziału Politycznego w Ambasadzie Waszyngtońskiej; kierownik Referatu ds. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Partnerstwa Wschodniego, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; od 1 lipca 2015 r. Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
Urodzony w 1980 w Hrubieszowie; redaktor działu wschodniego i felietonista "Kultury Liberalnej"; pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, historyk, komentator radiowo-telewizyjny i publicysta. Stypendysta miedzy innymi: Harvard Ukrainian Research Institute. Mieszka w Warszawie i Lublinie.
Docent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym Tarasa Szewczenki; Dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych – NGO specjalizującego się w badaniu bezpieczeństwa i polityki zagranicznej Ukrainy. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Iowa oraz nauczał na Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Głównym obiektem badań jest studium konfliktu i polityki zagranicznej Ukrainy. Zarządzał projektami analitycznymi, jest także autorem książek na temat konfliktów międzynarodowych, monografii na temat czynnika siły w polityce międzynarodowej oraz ponad 60 artykułów z zakresu polityki zagranicznej i spraw bezpieczeństwa. W roku 2012 dostał Narodową Nagrodę im. Tarasa Szewczenki w dziedzinie nauki.
Posiada profesjonalne doświadczenie w zakresie integracji międzykulturowej i zarządzaniem różnorodnością. Przez wiele lat świadczyła usługi eksperckie i prowadziła doradztwo akademickie w Programie Unii Europejskiej pt „Miasta Międzykulturowe”. Zapewniała wsparcie metodologiczne w ramach ICC Index Development oraz współtworzyła wiele projektów Komisji Europejskiej, w tym Postawy wobec Imigrantów, Komunikacja i Przywództwo Lokalne (AMICALL, Uniwersytet w Oksfordzie, Wielka Brytania). Europejska Akademia Integracji Imigrantów (/EU-MIA, Turyn, Włochy), i inne. Pełniła również funkcję głównego oceniającego i dewelopera teoretycznego w ramach wspólnej Inicjatywy Komisji Europejskiej dla Integracji (CoE-Komisja Europejska). Poza tym zapewniała metodologiczne doradztwo i zrównoważone wsparcie (transnarodowe) zarządzania sieciami, ocena wyników i monitoring wielu innych wspólnych projektów w ramach CoE-Komisji Europejskiej – Przegląd Polityki Publicznej, Repetytorium (2009), CultureWatchEurope (2010), Ścieżki Kulturowe (2010-2013), oraz w ramach programów z funduszy Komisji Europejskiej, w tym Strukturalne Fundusze Miejskie (2008), ERINA, ERINA+ (2011-2013), Maxiculture (2012-2013), Mentors (2013-2014) i ei4Africa (2015), i inne.
Doktor nauk politycznych, profesor, Przewodniczący Katedry nauk politologicznych na Przykarpackim narodowym uniwersytecie im. Vasila Stefanyka (Iwano-Frankiwsk). Od 2005r.- zastępca dyrektora Naukowego Centrum informacyjno – analitycznego NATO, a od 2011 do 2014r. Dyrektor Naukowo Metodycznego Centrum Badań Politycznych i Integracji Europejskiej na tymże Uniwersytecie.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, mniejszościach narodowych i państwach bałtyckich. Specjalizuje się również w ochronie zabytków (ukończone studia podyplomowe w tym zakresie). Jest współautorką społecznego projektu utworzenia instytucji kulturalnej Muzeum Techniki i Technologii w Lublinie.
„Andrij Lubka (1987, Ryga) ukraiński poeta, tłumacz i eseista. Jest absolwentem Mukaczewskiej Szkoły Wojskowej, ukrainistyki na Uniwersytecie Użhorodskim oraz bałkanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor tomików poezji: "Osiem miesięcy schizofrenii" (2007), "TERRORYZM" (2008), „Czterdzieści baksów plus napiwek”, powieści „Killer” (2012), zbioru esejów: "Sypiając z kobietami" (2014) oraz powieści "Karbid" (2015). Laureat nagród literackich "Debiut" (2007) i festiwalu poetyckiego "Kijowskie laury" (2011). Uczestniczył w wielu ukraińskich i europejskich wydarzeniach i festiwalach literackich. Niektóre jego utwory zostały przetłumaczone na język chiński, węgierski, czeski, portugalski, niemiecki, litewski, angielski, rosyjski i polski, a jego książki ukazały się w Austrii (wiersze przetłumaczone na niemiecki - „Notaufname”,2012) i w Polsce (tłumacz: Bohdan Zadura, "Killer", 2013). Publikuje swoje felietony m in. na portalach internetowych "Radio Swoboda", „Kontrakty”, "Deń" i "Zbrucz". Mieszka w Użhorodzie. Jego oficjalna strona internetowa www.lyubka.net.ua”
Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu „Ji”, w latach poprzednich Dyrektor artystyczny NGO Muzeum Idei. Od niedawna – zastępca dyrektora wydziału kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury tego miejsca do 2025 roku.
Ukończyła Sciences Po Paris z / CERI. Wykładała na Uniwersytecie Clermont-Ferrand, Międzynarodowym Centrum Łomonosowa w Genewie i Instytucie Aleksanterina Uniwersytecie w Helisinkach. W 2011 roku dołączyła do Fińskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (FIIA). Została nagrodzona stypendium Marie Curie (MSCA-IF, 2015-2017), w ramach którego realizuje projekt naukowy Dictaplomacyna temat reżimów autorytarnych w post-sowieckiej Eurazji w Collegium Civitas oraz w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce Białorusi, Partnerstwa Wschodniego i polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.Wydała kilka prac zleconych analiz politycznych i na Białorusi, Partnerstwa Wschodniego i polityki Eurazji rosyjskich, w tym do Parlamentu Europejskiego, i bierze udział w różnych grupach i sieciach ekspertów na Białorusi. Zamężna, ma jedno dziecko.W wolnym czasie uczy polonistykę, czyta komiksy i gra na saksofonie.
Politolog, wykładowca na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.
Dziś prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizującą się w ułatwianiu partnerom polskim i zagranicznym inwestowanie i prowadzenie biznesu w Polsce i za granicą.
Wcześniej - minister gospodarki i minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki, m.in. prowadził negocjacje z Komisją Europejską przed aktem akcesyjnym Polski do Unii, negocjował warunki offsetu, tworzył warunki dla funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, współtworzył programy ratunkowe dla przedsiębiorstw, m.in. FSO Żerań, wdrażał system zachęt dla lokowania zagranicznych inwestycji w Polsce (efekt: fabryki Bridgestone, LG).
Jako poseł na Sejm RP kierował m.in. Komisją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisją Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tworzył i wdrażał programy wspierania małych i średnich firm, odpowiadał za wprowadzanie w życie narodowej strategii rozwoju oraz regionalnych programów wsparcia.
Od 2007 r. jest Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz współpracy ekonomicznej między Polską i Ukrainą oraz budowania systemu demokratycznego.
Wykładowca KUL, mediewista, zajmuje się geografią historyczną Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, monastycyzmem, początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, historią regionalną, w tym przede wszystkim lokacją Lublina oraz kulturą intelektualną średniowiecza.
Kierownik specjalizacji Społeczeństwa i Kultura Europy Środkowowschodniej (Medieuropeistyka) oraz Medioznawstwo historyczne i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.
Od 2006 roku sekretarz naukowy Towarzystwa Instytutu Europy Środkowowschodniej. Członek Rady Rozwoju Lublina przy prezydencie miasta oraz rady naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, placówki naukowej powołanej przez MSZ.
Adiunkt w Instytucie Politologii KUL, Katedrze Stosunków Międzynarodowych.
Zakres przedmiotowy badań naukowych obejmuje problematykę integracji europejskiej – zwłaszcza politykę zagraniczną Unii Europejskiej i wymiar wschodni UE (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie); bezpieczeństwo energetyczne; prawo Unii Europejskiej (proces zmian prawno-konstytucyjnych, UE wobec wyzwań globalnych); stosunki międzynarodowe (w regionie Europy Wschodniej).
Organizuje cykliczne seminaria naukowe w Instytucie Politologii KUL „Debat europejskich KUL”
Autor programów współpracy międzynarodowej (między innymi z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi).
Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich.
Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
Рrofesor szkoły nauk historycznych na fakultecie nauk humanitarnych Narodowego Uniwersytetu Badawczego ‘Wyższa Szkoła Ekonomii’ (NUB WSE), akademicki kierownik programu magisterskiego ‘Polityczne wyzwania współczesności” na fakultecie nauk socjalnych na Narodowym badawczym uniwersytecie- Wyższa szkoła gospodarki. Główny badacz, kierownik kierunków badawczych w badaniu problemów teoretycznych Wschodu, instytutu wschodniego rosyjskiej akademii nauk.
Zaproszony profesor Instytutu państw Azji i Afryki przy moskiewskim państwowym uniwersytecie im. M.W. Lomonosowa (1989-2005), rosyjskiego państwowego humanitarnego uniwersytetu (1998-2003), państwowego akademickiego uniwersytetu nauk humanitarnych( 2008-2015), instytutu praktycznej wiedzy o wschodzie ( 1996-2015)
Prawnik i politolog.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu ewolucji systemów politycznych w okresie transformacji ustrojowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka i praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych. Autorka wielu publikacji naukowych.
Wykładała w Rutgers University (USA) jako visiting profesor; pełniła funkcje Dziekana Wydziału Studiów Europejskich w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu; obecnie zajmuje stanowisko Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Pełniła funkcje eksperta i konsultanta, współpracując z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, m.in. Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, OBWE – Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz US-Ukraine Foundation.
Pisarz, dziennikarz, doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2014 pracuje w dziale kultury tygodnika Newsweek Polska, w pracy naukowej zajmuje się tematyką polsko-ukraińską.
Katedra Socjologii I Politologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Woroneskiego, Woroneż, Rosja Profesor Socjologii i Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, doktor nauk politycznych.
2000 - ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu.
2004 - obronił pracę na stopień doktora nauk politycznych. Temat pracy doktorskiej: "System polityczny postsowieckiej Rosji (tendencje, przeciwności i mechanizmy stabilizacji)".
2007-2009 - Przewodniczący Parlamentu Młodzieży Regionu Woroneskiego.
2009-2011 - Przewodniczący komisji do spraw edukacji, nauki i innowacyjności młodzieży w Młodzieżowej Izbie Społecznej działającej w ramach Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.
2009-2014 - Doradca w Oddziale projektowo-programowej działalności młodzieży przy Departamencie Edukacji, Nauki i Polityki w stosunku do młodzieży regionu Woroneskiego
Zainteresowania badawcze: metodologia systemowa, opozycja polityczna w postsowieckich i postsocjalistycznych krajach (Rosja, Ukraina, Polska).
Magister Materiałów Wydział Fizyki i Inżynierii na Przykarpackim Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Od 2012 pracuje nad specjalizacją z "Fizyka i Chemia powierzchni". Do obszarów badawczych należy synteza i badanie nowych funkcjonalnych materiałów dla alternatywnych źródeł energii (akumulatory litowo-jonowych, superkondensatory)
Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych.
Doświadczony trener oraz administrator projektów pomocowych. Członek Steering Committee Civitas International (1975–2000), World Movement for Democracy (2000– 2007) oraz władz Grupy Zagranica.
W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Za pracę w organizacjach pozarządowych dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation, kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Jestem absolwentką Państwowej Akademii w Petersburgu Kultury - kulturoznawstwo, w 2015 roku uzyskałam tytuł magistra administracji publicznej - w Dniepropietrowskim Regionalnym Instytucie Administracji Publicznej Akademii przy Prezydencie Ukrainy. 15 lat pracowałam w edukacji pozaszkolnej, posiadam tytuł "Prymus w Edukacji Ukrainy”. Od 2005 do 2012 kierowałam sferą kulturową Pavlograda, od 2012 do 2014 - zastępca burmistrza do spraw społecznych (kultury, edukacji, ochrony socjalnej, opieki zdrowotnej). Od grudnia 2014 pracuje w "DTEK Pavlogradugol".
4 lata zajmuję się projektem ukraińskiej sieci miast międzykulturowych. Koordynatorka projektu ukraińsko-szwedzkiego "Pokonanie stereotypów za pośrednictwem dialogu kultury" (2013 - 2015). W 2012 roku brałam udział w "I szkole letniej międzykulturowego dialogu" (Krasnogrudzie, Polska), w 2014 roku - byłam szkolona w "Akademii Kulturalno-Oświatowego - Instytutu Goethego" (Berlin, Niemcy).
Urodzona w 1981 roku W 2004 roku otrzymała dyplom magistra historii Narodowego Uniwersytetu „Ostrozhska Akademya”. W 2004 -2005 roku odbyła staż na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2006-2010 odbywała studia podyplomowe na Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W 2011 roku obroniła pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat „Duchowieństwo hierarchii wołyńsko-rowieńskiej w latach 1945-1961”. Na chwilę obecną pełni funkcję adiunkta na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Państwowego Uniwersyetu „Ostrozhska Akademya”
Doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych. Autorka wielu publikacji, m.in.: Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP (2006); Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim (2013); Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (2012); Взаимное восприятие поляков и русских, w: Pocсийcко-польские отношения в зеркале геополитических концепции (2015).
Nazywa siebie samego terapeutą miejskim, współpracuje z miastami na całym świecie w poszukiwaniu kreatywnych reakcji na procesy zmiany. Jest głównym doradcą w Radzie Europy dla Programu Miasta Międzykulturowe oraz architektem metodologii dla tego programu. Napisał książkę „Miasta Międzykulturowe: Planowanie na rzecz Zalet Różnorodności” (we współautorstwie z Charls'em Laundry'm), która została opublikowana w roku 2008 przez wydawnictwo Earthscan. Obecnie wspiera także transnarodowe sieci aktywistów społecznych z ramienia Europejskiej Fundacji Kultury; jest głównym trenerem w „TANDEM'IE: Ukraina i Społeczeństwo & Programy partycypacyjne dla zarządzania kulturowego, dla organizacji MitOst. Był niezależnym analitykiem, pisarzem i aktywistą od roku 2000, związany z „Comedia” i pracuje w ponad 30 krajach. W związku z tym, był on Prezesem Inicjatywy Kreatywnych Miast, jako przykładowego Miejskiego Projektu Pilotażowego Unii Europejskiej przyjętego przez odrodzenie społeczności post-industrialnych; przedtem pracował w lokalnych urzędach w Wielkiej Brytanii w zakresie rozwoju społeczeństwa, polityki kulturalnej i odnawiania przestrzeni miejskiej. Otrzymał tytuł Magistra z wyróżnieniem w dziedzinie Europejskiego Planowania Kulturalnego.
Krytyk literacki, tłumacz i menedżer kultury. Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w kulturze Karaibów. Autor książki "Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions (1970s-2000s)", która zostanie wydana przez Peter Lang Verlag pod koniec 2015 r. Pracuje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Polski polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL.
Były Sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.
Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.
W latach 1989–2001 był posłem na Sejm X, I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności.
W rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa.
W 2010 roku został doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych, a od 2012 jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
21 września 2006 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Od 12 lat pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 10 lat Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact - UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Przez ostatnie 4 lata Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.
Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się ekonomią społeczną, innowacjami społecznymi oraz odpowiedzialnością biznesu (CSR). Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Walczy z handlem ludźmi i innymi formami współczesnego niewolnictwa.
W Polsce reprezentuje i odpowiada za koordynację działań programowych UNGC. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNGC w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.
Były członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku.
Jest docentem w Katedrze Nowych Mediów na Wydziale Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, członkiem Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Urodzony we Lwowie w 1980 roku, gdzie ukończył szkołę średnią, a następnie aplikował na Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franka. Od listopada 2001 r. jest dziennikarzem radia Lux (Lwów), a od 2005 r. – radia Deutsche Welle (Bonn), a od 2011 – FM Galychyna (Lwów). Od 2007 r. zatrudniony jest jako asystent w Katedrze Nowych Mediów na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie.
Członek Rady Koordynacyjnej Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy, wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Prawa.
Zainteresowania: trójstronne relacje Ukraina - Europa - Rosja; transformacje demokratyczne, kampanie polityczne, społeczne i wyborcze; antykorupcyjne mechanizmy wpływu społeczeństwa obywatelskiego na politykę państwa.
Autor około 50 artykułów na tematy polityczne i gospodarcze, które zostały opublikowane w ukraińskich, amerykańskich i rosyjskich mediach (np. "Dzerkalo Tyzhnia", "Ukraińska Prawda", "Den'", "Holos Ukrainy", "Skhid", "The Harriman Review", "Komsomolskaja Prawda").
Uczestniczył i był prelegentem w ponad 100 międzynarodowych konferencjach dotyczących gospodarki, polityki i problemów bezpieczeństwa w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję