KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA PARTNERÓW I GRANTODAWCÓW 2016


W ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 30 września 2016 r. odbyła się Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców 

Przy stolikach eksperckich prezentowali się przedstawiciele Grantodawców. W holu budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przez pierwszą połowę dnia prezentowały się również parnterskie organizacje. Fot. Mykhailo Kapuystian.GRANTODAWCY

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

Przedstawicieli organizacji: Ewa Waszkiewicz, Marek Momot

Obszary działań: edukacja ekonomiczna różnych grup wiekowych

Pytania i omówione tematy: Możliwości pozyskania dofinansowania projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

Strona internetowa: http://www.nbp.pl/Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” (stowarzyszenie)

Przedstawicieli organizacji: Małgorzata Olechowska – Kierownik Biura

Obszary działań: animacja, kultura, biznes, zabytki, grupy defaworyzowane

Pytania i omówione tematy: Środki na rozwój obszaru Powiatu Lubelskiego dla sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Wykorzystanie walorów kulturowych, historycznych, przyrodniczych Powiatu Lubelskiego do rozwoju lokalnego. Wprowadzanie na rynek produktów tradycyjnych i regionalnych.

Strona internetowa: http://www.krainawokollublina.pl/Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Przedstawicielstwo w Polsce

Przedstawicieli organizacji: Agnieszka Mazur - Kierownik programowy

Obszary działań: wyrównywanie szans edukacyjnych (młodzież i dzieci), rozwój społeczności lokalnych (wieś i małe miasta), dzielenia się polskimi doświadczeniami z transformacji z krajami Regionu (stypendia, wizyty studyjne w Polsce dla profesjonalistów i studentów, granty), wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Pytania i omówione tematy: Zostaną zaprezentowane przede wszystkim działania PAFWw zakresie dzielenia się doświadczeniem z polskiej transformacji ustrojowej z innymi krajami postkomunistycznym poprzez programy takie jak: Program Stypendialny im. Lane Kirklanda, Study Tours to Poland, Przemiany w Regionie RITA.

Strona internetowa: http://www.pafw.pl/Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Przedstawiciele organizacji: Pracownik Fundacji realizujący program Wsparcie Demokracji (Gruzja, Tunezja, Białoruś) oraz Pracownik Fundacji realizujący Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (Ukraina)

Obszary działań: demokracja lokalna, wsparcie samorządów, wsparcie mediów niezależnych i lokalnych, wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, priorytety geograficzne: Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia

Pytania i omówione tematy: priorytety geograficzne i tematyczne programów donorskich FSM, dotychczas dofinansowane projekty, wsparcie w nawiązywaniu partnerstw.

Strona internetowa: http://solidarityfund.pl/pl/


Creative Europe Desk Polska (program Kreatywna Europa) – Instytut Adama Mickiewicza

Przedstawiciele organizacji: Aleksandra Pacak – Asystent ds. merytorycznych i promocyjnych w Wydziale Programów Europejskich Instytutu Adama Mickiewicza

Obszary działań: kultura, edukacja kulturalna, sztuka, szkolenia, działalność kreatywna

Pytania i omówione tematy: Idea programu Kreatywna Europa – komponent Kultura, możliwości i zasady dofinansowania projektów z sektora kulturalnego i kreatywnego, poznanie celówi priorytetów programu, informacje na temat procesu aplikacyjnego, szkoleń, spotkań, konsultacji, zrealizowanych w ramach programu projektów oraz innych działań prowadzonych przez biuro programu, przybliżenie reguł i opisów dot. obszarów grantowych, możliwość skonsultowania pomysłu na projekt lub wniosku aplikacyjnego.

Strona internetowa: http://kreatywna-europa.eu/


Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 (jednostka budżetowa Centrum Projektów Europejskich, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu)

Przedstawiciele organizacji: Lolita Gedo – Ekspert ds. Programu, Andrzej Słodki - Ekspertds. Programu

Obszary działań: promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz siecii systemów komunikacyjnych, wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony, promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami, grupy docelowe: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, inne instytucje działające na zasadzie non-profit

Pytania i omówione tematy: Harmonogram naborów wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020; cele tematyczne i priorytety Programu, przykładowe działania, wstępna wersja dokumentacji aplikacyjnej dla pierwszego konkursu, proces oceny wniosków, możliwość rejestracji w bazie partnerów Programu.

Strona internetowa: http://www.pl-by-ua.eu/pl


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

(PIFE działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania RPO)

Przedstawiciele organizacji: Bartłomiej Martys, Krzysztof Prybuła

Obszary działań: informacja na temat Funduszy Europejskich, działalność informacyjna/promocyjna skierowana do wszystkich osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

Pytania i omówione tematy: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie informuje o środkach dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, oraz Programów Krajowych. Informujemy o możliwości dofinansowania Państwa pomysłów na projekty ze środków FE.

Strona internetowa: http://rpo.lubelskie.pl/

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (organizacja międzynarodowa)


Przedstawicieli organizacji: Anna ŁysiakObszary działań: młodzież, dotacje na spotkania młodzieży, trójstronne spotkania młodzieżyz krajami Partnerstwa Wschodniego, sieciowanie, publikacje (język, metodyka wymiany)

Pytania i omówione tematy: Współpraca trójstronna między Polską, Niemcami i krajami Partnerstwa Wschodniego, głównie z Ukrainą: dofinansowywanie wymian młodzieżowych, giełdy partnerów, publikacje, form na temat polityki wspierania młodzieży na Ukrainie i współpracy trójstronnej.

Strona internetowa: http://www.pnwm.org/

PARTNERZY

Ośrodek „KARTA”
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut Wschodnich Inicjatyw
Wschodni Klaster Innowacji
Grupa Mowa Żywa
Forum Młodych Dyplomatów
Fundacja „Tu obok”
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”
Stowarzyszenie Centum Współpracy Polska – Wschód
Polski Instytut Mentoringu
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji”

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję