Приложения программы

Конгресс Инициатив Восточнай Европы организован в духе модели участия, поэтому предлагаем Вам представить свои предложения программы Конгресса.

Пожалуйста, присылайте Ваше предложение в виде заполненной ФОРМЫ на адрес kongres@lublin.eu, до 15 июня 2017 года, с пометкой в названии: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Na spotkaniu Prezydium Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, które miało miejsce w dniu 22.05.2017 r., zostały wypracowane następujące standardy programowe do zaadoptowania w ramach wszystkich linii Kongresu:
  • linie programowe powinny składać się ze zróżnicowanych form pracy (np. panel, mini-wykład połączony z dyskusją, wystawa, wizyta studyjna, itp.);
  • moderatorami i prelegentami w jednym panelu nie powinny być równocześnie osoby z tej samej organizacji / instytucji / komórki organizacyjnej. Przedstawiciel lubelskiego środowiska najlepiej aby był moderatorem, co jednakże równocześnie zamknęłoby innym osobom z Lublina możliwość bycia panelistą;
  • w przypadku realizacji dyskusji panelowych skład panelistów powinien być maksymalnie zróżnicowany i składać się z przedstawiciela krajów Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciela państw Unii Europejskiej (poza Polską), przedstawiciela z innego polskiego miasta. Wskazane jest, aby liczba uczestników panelu nie przekraczała 4 osób.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

This website uses cookies to allow the registration for the event and control over related processes. Using this website you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept