Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Formularz konkursowy

  • aby wysłać zgłoszenie projektu wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione;
  • jeśli nie dotyczy proszę wpisać "nie dotyczy";
  • w formularzu należy zawrzeć wszystkie informacje zawarte w nawiasach po każdym punkcie;
  • formularz należy wypełnić w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim.

Kategoria konkursowa *

1. Nazwa projektu *

2. Nazwa projektu w języku angielskim *

3. Informacja na temat realizacji projektu *

4. Krótka charakterystyka projektu *

5. Podkreślenie oryginalności i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych i innowacyjnych form promocji [maks. 1000 znaków] *

6. Termin i miejsce/obszar realizacji projektu *

7. Budżet projektu – z podaniem kwot w EUR *

8.Charakterystyka podmiotu wdrażającego projekt (status organizacji, data rejestracji, opis działalności, najważniejsze projekty zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat, nagrody i wyróżnienia)[maks. 1000 znaków] *

9. Dane podmiotu wdrażającego projekt *

10. Partnerzy projektu (do 10) *


11. Inne informacje istotne dla projektu (zgodność projektu/ewentualne powiązania z innymi projektami, programami, strategiami, politykami regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi, etap realizacji projektu: projekt koncepcyjny/w trakcie realizacji/ zrealizowany i zakończony) [maks. 1000 znaków] *

12. Prosimy podać adres strony projektu (www, facebook, myspace i inne) *

13. Wyślij plik jako załącznik (miejsce na dodanie załącznika istotnego dla projektu np.: foto, wideo, utwory muzyczne, plakat, baner, itp. max. 12 Mb). Niniejsze materiały mogą zostać wykorzystane w publikacjach pokongresowych np. katalogach, folderach lub innych materiałach promujących projekt.


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję